Wdrożenie systemów pionowego składowania

Blog 3 jumper regał windowy
ITM Industry Europe TEMREX team

ZMIANA = DZIAŁANIE

Składowanie, przenoszenie, transport, kompletacja zamówień – intralogistyka staje się szeregiem wyzwań, którym trzeba sprostać. Szybkość zmian rynków, narastająca konkurencja oraz bardzo szybki postęp technologiczny wymuszają na przedsiębiorstwach wysoki poziom kreatywności i zaangażowania oraz gotowość do podejmowania wyzwań i wprowadzania śmiałych zmian. Szczególnego znaczenia nabiera innowacyjność organizacji jako determinanta ich rozwoju. Generalnie przyjmuje się, iż nastała epoka innowacyjnego postępowania, inwestowania w ludzi oraz ich wiedzę i naukę. Nadszedł czas wdrażania coraz nowszych technologii, a także śmiałych rozwiązań. Wzrasta znaczenie niematerialnych wartości takich jak wiedza i kompetencje, które są źródłem przewagi konkurencyjnej.

Każde przedsiębiorstwo staje przed obliczem różnych problemów będących konsekwencją pojawienia się szans lub zagrożeń. Problem rodzi zatem potrzebę, a ta wyznacza obszar pożądanej sytuacji, definiując cele, które należy osiągnąć. Wszędzie tam, gdzie istotny jest każdy metr powierzchni składowania, a priorytetem jest szybkość i dokładność pobierania – tam rozwiązaniem jest automatyzacja magazynowa.

Indywidualne podejście – czy może być inne?

Każdy projekt jest dla nas procesem niepowtarzalnym – nieistniejącym nigdy wcześniej i takim, który nigdy się nie powtórzy w takich samych warunkach. Każdy regał wysokiego składowania projektowany jest na indywidualne zamówienie Klienta i dostosowany do architektury pomieszczenia. Rozwijanie i udoskonalanie logistyki magazynowej w firmie znacząco wpływa na jej przyszłość, rozwój i efektywność. Aby osiągnąć sukces, należy umiejętnie zarządzać szeregiem rutynowych czynności, a z takich właśnie w dużej mierze składa się funkcjonowanie magazynu. 

Istotnym problemem staje się nieprzewidywalność oraz nieliniowość występująca w przedsięwzięciach. W konstrukcji regałów wysokiego składowania uwzględnia się zarówno dynamikę zmienności otoczenia i przechowywanych artykułów (możliwość regulacji wysokości półek, elastyczne dostosowanie pojemników, przegród do aktualnie składowanego asortymentu), jak i specyfikę branży Klienta (możliwość przechowywania w środowisku kontrolowanym).

Zmiana powinna być korzystna z punktu widzenia całego przedsiębiorstwa. Zdroworozsądkowe, uporządkowane podejście, które angażuje Klienta w celu dostarczenia mu jak najwyższej jakości oraz sprostania jego wymaganiom jest metodą na eliminację ryzyka związanego z wdrożeniem innowacyjnego systemu składowania. Zaangażowanie i komunikacja na każdym etapie projektu ułatwia realizację przedsięwzięcia, dając wymierne korzyści zarówno kierownictwu, jak i pracownikom.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Chcesz wiedzieć więcej o naszej ofercie?

JESTEŚMY DO DYSPOZYCJI!

Logo Bialy Txt

Nasza oferta obejmuje automaty do dystrybucji artykułów BHP, leków, narzędzi i innych zasobów,  wieże pionowego składowania oraz systemy do archiwizacji.

Naszym żywiołem są automaty vendingowe, dlatego nieustannie obserwujemy pojawiające się trendy, udoskonalamy wszystkie aspekty działań produkowanych przez nas urządzeń, zarówno od strony technicznej, jak i informatycznej, dążąc do uzyskania perfekcji.

Kontakt
Scroll to Top