Automatyzacja w zarządzaniu zapasami

Dynabox Lockerbox automat vendingowy, automat wydający

Po pierwsze – mądre zarządzanie

Pieniądz, czas i jakość  – to trzy najważniejsze czynniki, których ujarzmienie może zagwarantować długofalowy sukces każdej firmy. Nie inaczej wygląda to w świecie produkcji, w którym wszelkie udoskonalenia w dziedzinie planowania i logistyki mają na celu usprawnienie pracy oraz optymalizację  zużycia, co istotnie wpływa na wydajność procesów, a w ogólnym rozrachunku – na ZYSK płynący z realizacji danego przedsięwzięcia.

Minimalizacja środków finansowych zgromadzonych w aktywach fizycznych powinna stanowić priorytet dla każdego producenta chcącego zoptymalizować ich wydajność i przepływ. Posiadając odpowiednią wiedzę i narzędzia, można ten cel osiągnąć.

Istotne znaczenie ma zapewnienie jak najlepszych praktyk w zakresie zarządzania zapasami w hali produkcyjnej czy w magazynie. A jest czym zarządzać. Komponenty, narzędzia czy środki ochrony indywidualnej to kluczowe ogniwa procesów produkcyjnych i jedynie nieprzerwany dostęp do nich gwarantuje płynną pracę zespołu.

Dostępność

Oczywistym jest, że każda firma powinna zadbać o to, aby zapasy niezbędnych zasobów nie wyczerpały się.  Wiązałoby się to z ryzykiem niedotrzymania terminu realizacji zamówienia, a co za tym idzie – niezadowoleniem klientów i utratą reputacji.

Z drugiej jednak strony zapewnienie dostępności dostaw nie powinno oznaczać magazynowania zbyt dużych ilości zapasów. Oznacza to niepotrzebne zajmowanie powierzchni magazynowej, a także wiąże się z ryzykiem, że elementy składowane zbyt długo tracą swoją gwarancję, niszczeją lub stają się przestarzałe technologicznie.

Tempo zużycia zasobów w dużej mierze zależy od wielkości i dynamiki funkcjonowania konkretnego producenta. Tam, gdzie liczy się czas i doskonała synchronizacja, nie ma miejsca na przestoje i pomyłki. Wszelkie rozwiązania kontrolujące stany magazynowe sprzyjać będą płynnej pracy działu i umożliwią efektywne planowanie zaopatrzenia.

Produkcja pod kontrolą

Rozsądne zarządzanie zapasami nie jest możliwe bez kontroli. Zdarza się, że pracownicy chcący uniknąć częstych spacerów do punktów zaopatrzenia pobierają niezbędne im do pracy zasoby „na zapas”, przyczyniając się do szybkiego powstawania niedoborów. Może to wpłynąć na zakłócenie płynności produkcji oraz generować dodatkowe koszty związane z pośpiesznym zakupem brakujących elementów. Sprawy komplikują się jeszcze bardziej w momencie, kiedy okazuje się, że dostępność danego produktu na rynku jest w danej chwili ograniczona, a zakup zamiennika będzie związany ze znaczną różnicą ceny.

Jak rozwiązać problemy związane z dystrybucją zasobów?

KONTROLA

Kto, gdzie kiedy, ile – odpowiedzi na te pytania pozwolą lepiej przyjrzeć się wszelkim nieścisłościom, związanym z pobieraniem niezbędnych zasobów. Wiedza dotycząca sposobu pobierania artykułów to podstawa do świadomego planowania zakupów opartych na wiedzy o ich realnym zużyciu.

LIMITY

Ograniczenie dostępności do wybranych artykułów dla określonych osób lub grup osób wyeliminuje nieuzasadnione pobieranie wybranych artykułów przez osoby nieupoważnione, co przełoży się na wymierne oszczędności.

DOSTĘPNOŚĆ

Stały  monitoring dostępności zasobów umożliwi bieżące uzupełnianie ewentualnych braków. Pozwoli to uniknąć sytuacji powstania niedoboru artykułów niezbędnych do pracy.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Możliwość pobierania zasobów w pobliżu stanowiska pracy to zarówno komfort dla pracowników, jak i znacząca oszczędność czasu, który musieliby oni poświęcać na „wyprawy” do magazynu w poszukiwaniu konkretnych artykułów. Ma to bezpośrednie przełożenie na płynność produkcji i efektywność pracy zespołu.

ROZWIĄZANIE

Wszystkie wyżej wymienione elementy to główne zalety wynikające z wdrożenia automatów wydających w halach produkcyjnych i magazynach. AUTOMATYZACJA wybranych procesów ma wymierny wpływ na funkcjonowanie powiązanych z produkcją działów. Stały monitoring pobierania artykułów umożliwia efektywne planowane zakupów, a co za tym idzie – optymalizację procesów, eliminację błędów i realizację wszelkich zadań w terminie.

Oferowane przez TEMREX rozwiązania do zarządzania zapasami łączą w sobie specjalnie zaprojektowane i wyprodukowane automaty, które można konfigurować pod kątem konkretnych wymagań Klienta, zarówno pod względem wielkości i ilości lokalizacji oraz z funkcjonalnym oprogramowaniem dostosowanym do branży. Zapewniają też przejrzyste dane i raporty, dzięki którym firmy dowolnej wielkości mają pełny wgląd w swoje stany magazynowe i dotychczasowe wykorzystanie w czasie rzeczywistym.

Przejęcie kontroli nad zarządzaniem zasobami to nie tylko dobry pomysł – ma ono kluczowe znaczenie dla ciągłości finansowej i rentowności, a sprawdzona technologia zapewnia optymalne rozwiązanie, dostosowane od wielkości Twojej firmy i sektora, w którym działa.

Dynabox Lockerbox
Lockerbox, Dynabox

Dobór konkretnych rozwiązań

Nasze działania koncentrują się głównie na potrzebach naszych Klientów. Wsłuchując się w ich potrzeby jesteśmy w stanie dopasować konkretne rozwiązania z bogatego portfolio naszych wyrobów, które obejmuje zarówno automaty vendingowe, systemy do składowania w pionie oraz rozwiązania do archiwizacji. Każdy z nich oferuje szereg możliwości dostosowania zarówno w zakresie wyposażenia dodatkowego, jak i określonych parametrów oraz funkcjonalności. Efektem końcowym naszych prac jest automat idealnie dostosowany do konkretnych wymagań zleceniodawcy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące naszych rozwiązań. Oferujemy fachowe doradztwo oraz indywidualne podejście. Dowiedz się, w jaki sposób możemy przenieść Twoją firmę na inny poziom.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Chcesz wiedzieć więcej o naszej ofercie?

JESTEŚMY DO DYSPOZYCJI!

Logo Bialy Txt

Nasza oferta obejmuje automaty do dystrybucji artykułów BHP, leków, narzędzi i innych zasobów,  wieże pionowego składowania oraz systemy do archiwizacji.

Naszym żywiołem są automaty vendingow, dlatego nieustannie obserwujemy pojawiające się trendy, udoskonalamy wszystkie aspekty działań produkowanych przez nas urządzeń, zarówno od strony technicznej, jak i informatycznej, dążąc do uzyskania perfekcji.

Kontakt
Scroll to Top