Zautomatyzowany magazyn – znaczący krok postępu

Blog 1

Świat nie czeka

Najważniejszą walutą dla przemysłu jest czas. W dobie globalizacji i zmieniającego się otoczenia, lawinowo narasta niepewność istnienia przedsiębiorstwa. Odzwierciedleniem adaptacji organizacji do zmieniającego się świata, jest podejmowanie nowych wyzwań o niepowtarzalnym i nowatorskim charakterze. Bez wątpienia automatyzacja wszelkich procesów wiedzie prym przy rozpędzaniu poszczególnych etapów produkcji.

Przyszłość to AUTOMATYZACJA

Magazyny są ogniwem łączącym poszczególne etapy procesu produkcyjnego. To w ich wnętrzach zachodzą relacje wielu czynników związanych z transportem wewnątrzmagazynowym, jak również z zachodzącymi procesami, takimi jak: składowanie, komisjonowanie, konsolidacja czy innymi procesami towarzyszącymi przepływowi informacji. Podstawowymi zadaniami, które powinien spełniać dobrze zorganizowany magazyn są: koordynacja wielkości popytu i podaży, redukcja kosztów przemieszczania, transportu oraz wspomaganie procesów produkcyjnych. Dobór metody kompletacji, zamówień czy zaopatrzenia na artykuły ma ogromne znaczenie z punktu widzenia efektywności systemu magazynowego, ponieważ jest on silnie powiązany z rodzajem produktów, ich rotacją, liczbą sztuk czy ograniczeniami czasowymi.

Kompletacja jest tą częścią magazynowania, która generuje największe koszty operacyjne przedsiębiorstwa, przy czym istotną jej część stanowi czas niezbędny na przemieszczanie się pracownika. Ograniczając potrzebę częstego przemieszczania się magazyniera można znacznie obniżyć koszty funkcjonowania magazynu.

MAGAZYN – serce każdej firmy

Magazyn w przedsiębiorstwie jest równie ważną częścią, co linia produkcyjna. W przypadku niewłaściwego podejścia do magazynowania, może okazać się wąskim gardłem procesu produkcyjnego. Nowoczesne magazyny to zarówno narzędzia programistyczne, jak i rozwiązania konstrukcyjne. Sprawne działanie linii produkcyjnych wymaga odpowiednich narzędzi, materiałów eksploatacyjnych, surowców i półproduktów. W przypadku braku informacji może się okazać, że w trakcie cyklu produkcyjnego zabrakło jednego z istotnych elementów i linia produkcyjna musi zostać wstrzymana. W organizacjach, w których cała produkcja odbywa się zgodnie z zasadą Just in Time, taka sytuacja nie powinna się wydarzyć.  Istotą dobrze zorganizowanego magazynu powinno być zatem umiejętne i optymalne kosztowo wkomponowanie wszystkich procesów logistycznych w planowany obszar. Odpowiednio zaprojektowany magazyn pozwala na oszczędność czasu, pieniędzy oraz przestrzeni. Magazyn zatem jest kluczowym ogniwem przedsiębiorstwa.

Automaty vendingowe  i składujące – optymalizacja powierzchni i płynność pracy

Nowoczesne technologie w magazynach przyśpieszają obieg informacji, usprawniają procesy, zmniejszają prawdopodobieństwo popełnienia błędu przy kompletacji i wysyłce. Dodatkowo wspierają one gromadzenie danych niezbędnych dla efektywnego prowadzenia biznesu.

Automaty vendingowe oraz regały wysokiego składowania zapewniają niezawodną obsługę i dostęp do niezbędnych narzędzi w każdej chwili. Obsługa maszyn nie wiąże się z żadnymi trudnościami i każdy powinien poradzić sobie z ich użytkowaniem. Zastosowanie automatów wydających i składujących umożliwia wykorzystanie powierzchni magazynowej jednocześnie zapewniając szybki i bezpośredni dostęp do składowanych artykułów.

Niezależnie od branży istnieje wiele systemów regałów, układnic, automatów, które umożliwiają zoptymalizowane składowanie. Od automatów vendingowych, przez regały jezdne, regały rotacyjne, karuzelowe, wieże pionowego składowania, po układnice magazynowe – wszystkie rozwiązania pracują ze 100% sprawnością 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Maszyny nie ulegają zmęczeniu i nie popełniają błędów, zatem ryzyko przestojów czy pomyłek zostaje zredukowane niemal do zera.

Niewątpliwą zaletą automatyzacji magazynów jest zmniejszenie ryzyka uszkodzenia materiałów czy narzędzi. Za zalety należy również uznać optymalne wykorzystanie powierzchni magazynowych, łatwy dostęp do maszyn, oraz pełną kontrolę nad stanami magazynowymi, umożliwiającą skuteczne planowanie pracy przedsiębiorstwa.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Chcesz wiedzieć więcej o naszej ofercie?

JESTEŚMY DO DYSPOZYCJI!

Logo Bialy Txt

Nasza oferta obejmuje automaty do dystrybucji artykułów BHP, leków, narzędzi i innych zasobów,  wieże pionowego składowania oraz systemy do archiwizacji.

Naszym żywiołem są automaty vendingow, dlatego nieustannie obserwujemy pojawiające się trendy, udoskonalamy wszystkie aspekty działań produkowanych przez nas urządzeń, zarówno od strony technicznej, jak i informatycznej, dążąc do uzyskania perfekcji.

Kontakt
Scroll to Top